ఉత్పత్తి సమాచారానికి దాటవేయండి
1 యొక్క 1

Monin Caramel Flavored Syrup

Monin Caramel Flavored Syrup

సాధారణ ధర Rs. 240.00
సాధారణ ధర Rs. 240.00 అమ్ముడు ధర Rs. 240.00
అమ్మకం అమ్ముడుపోయాయి
పన్ను చేర్చబడింది. చెక్అవుట్ వద్ద షిప్పింగ్ లెక్కించబడుతుంది.

Indulge your sweet tooth with Monin Caramel Flavored Syrup. Made with real caramel, this syrup adds a rich and buttery flavor to coffee, cocktails, and desserts. Perfect for satisfying your cravings and adding a touch of sweetness to any occasion.

Indulge in the rich, smooth taste of our caramel syrup. Elevate your coffee, milkshake, or dessert with a touch of sweetness. Made with the highest quality ingredients, our syrup will enhance any treat with its decadent flavor. Bring joy to your taste buds with every drizzle.

నాణ్యత హామీ

పూర్తి వివరాలను చూడండి