ఉత్పత్తి సమాచారానికి దాటవేయండి
1 యొక్క 1

Marim Bula Vanilla Frappe Mix

Marim Bula Vanilla Frappe Mix

సాధారణ ధర Rs. 750.00
సాధారణ ధర అమ్ముడు ధర Rs. 750.00
అమ్మకం అమ్ముడుపోయాయి
పన్ను చేర్చబడింది. చెక్అవుట్ వద్ద షిప్పింగ్ లెక్కించబడుతుంది.

Indulge in the creamy sweetness of Marim bula Vanilla Frappe Mix. Created with high quality ingredients, this mix produces a rich and velvety texture that will surely satisfy your taste buds. Enjoy the luxurious taste of vanilla in every sip. Perfect for a refreshing treat or for satisfying your cravings.

Our Vanilla Frappe Mix offers a rich, creamy blend of vanilla flavors, perfect for creating delicious, cafe-style frappes at home. Crafted with high-quality ingredients, this mix provides a smooth and indulgent taste that will satisfy any coffee lover. Elevate your at-home coffee experience with our Vanilla Frappe Mix.

నాణ్యత హామీ

పూర్తి వివరాలను చూడండి